• bannerz

เพื่อบูรณาการงานและขับเคลื่อนงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60

เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อบูรณาการงานและขับเคลื่อนงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60
         วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน นายอาหมัด เวชศักดิ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
         เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรกรอุตสาหกรรม ปี 60 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ ในการแก้ไขปัญหา 5 เรื่อง 
        1. ปัญหาด้านหนี้สิน
        2. ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
        3. ปัญหาที่ดินทำกิน
        4. ปัญหาเรื่องสวัสดิการเกษตรกรสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม
        5. ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
        ทั้งนี้ เพื่อให้เกินประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในตำบลแหลมสนในการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน ในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ ต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175677
TodayToday72
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week568
This_MonthThis_Month2661
All_DaysAll_Days175677

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู