• bannerz

การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสตูล เพื่อขับเคลื่อนโครงการยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่

โครงการยุวเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 60 การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสตูล เพื่อขับเคลื่อนโครงการยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่
         วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิศาลกิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายอานนท์ หวันชิตนาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมปรึกษา หารือ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสตูล (นายมงคล ทองจิบ) เพื่อขอความร่วมมือในโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำปุ๋ยชีวภาพให้แก่นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
         โรงเรียนควนโดน
ซึ่งเป็นโรงเรียนเป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือก ปีงบประมาณ 2560 และขอความร่วมมือให้การอบรมในเรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อให้ได้แตงโม(อินทรีย์) ที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตแตงโมได้มากขึ้นจากเดิมที่ขายอยู่ และเป็นที่ต้องการของตลาดต่อไป โดยมีนายวัชรพงษ์ จันทร์หอม ผบ.นพค 45 และนายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายก อบต. ควนกาหลง เข้าร่วมรับฟัง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175671
TodayToday66
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week562
This_MonthThis_Month2655
All_DaysAll_Days175671

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู