• bannerz

จัดรายการสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พบเกษตรกรผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น R เรดิโอเน็ตเวิร์ค

จัดรายการสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พบเกษตรกรผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น R เรดิโอเน็ตเวิร์ค

         วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.-14.00 น. นายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดรายการสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พบเกษตรกรผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น R เรดิโอเน็ตเวิร์ค (ตามแผนปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์ สื่อวิทยุ ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล 
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสภาเกษตรกรสู่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และเครือข่ายสภาเกษตรกรทุกระดับ 
         ทั้งนี้ เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามนโยบาย ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด ได้แก่ 
         1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
         2. โครงการเครือข่ายระดับอำเภอ
         3. โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่
         4. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคเกษตรกรรม
         5. โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร
         6. โครงการอื่นๆ ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย
        ในรายการดังกล่าว ได้มีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ทางสำนักงานกำลังดำเนินการพร้อมตอบข้อซักถามสดในประเด็นต่างๆ ผ่านทางรายการเพื่อไขข้อข้องใจของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและเครือข่าย
โดยรายการดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 น.-14.00 น.

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176927
TodayToday61
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week496
This_MonthThis_Month586
All_DaysAll_Days176927

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู