• bannerz

ประชุมสมาชิกองค์กรรายอาชีพฯ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ประชุมสมาชิกองค์กรรายอาชีพฯ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 
            วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย มาลีกัน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวอริญา หมาดทิ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายบุญฤทธิ์ บิลหมาด เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กรเกษตรกรรายอาชีพฯ กิจกรรม สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายอาชีพ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรมในปี 2560 ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ กุลุ่มแม่บ้านอินทรีย์ บ้านผัง 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนังจังหวัดสตูล 
            เพื่อเกษตรกรสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในตำบล มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ขายวัตถุดิบแต่เดิมเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ชุมชนระดับตำบลมีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการงานสู่การบริหารจัดการตนเองสู่ระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในตำบลมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ขายวัตถุดิบแต่เดิมเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
พร้อมกันนี้ ทางสำนักงานฯ ได้รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่บ้านอินทรีย์ บ้านผัง 8 ตำบลนิคมพัฒนา

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175669
TodayToday64
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week560
This_MonthThis_Month2653
All_DaysAll_Days175669

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู