• bannerz

ประชุมสมาชิกองค์กรรายอาชีพฯ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรมต่อยอดจากปีงบประมาณ 2559 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล

ประชุมสมาชิกองค์กรรายอาชีพฯ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรมต่อยอดจากปีงบประมาณ 2559 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล 
          วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอานนท์ หวันชิตนาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวศรีสุดา พรหมเรือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชุมสมาชิกองค์กรเกษตรกรรายสินค้า กิจกรรม สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายอาชีพ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม ต่อยอดจากปีงบประมาณ 2559 ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ กลุ่มมสตรีแปรรูปอาหารทะเล ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม คือ ขนมผูกรัก ขนมโรตีกรอบ ขนมไข่ และขนมกะหรีปั๊บ เป็นต้น
          พร้อมกันนี้ ทางสำนักงานฯ ได้รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กลุ่มมสตรีแปรรูปอาหารทะเล ตำบลเจ๊ะบิลังด้วย 
          เพื่อเกษตรกรสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในตำบล มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ขายวัตถุดิบแต่เดิมเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ชุมชนระดับตำบลมีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการงานสู่การบริหารจัดการตนเองสู่ระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในตำบลมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ขายวัตถุดิบแต่เดิมเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176908
TodayToday42
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week477
This_MonthThis_Month567
All_DaysAll_Days176908

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู