• bannerz

โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
         วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. นายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาฯ ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานโครงการยุวเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ (กิจกรรมสรรหาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อการจัดการฟาร์ม) ณ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
         เพื่อสนับสนุนผู้ที่สนใจทำการเกษตรให้ได้รับความรู้และเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการจัดการฟาร์มยึดถือเป็นอาชีพหลักเพิ่มมากขื้น และเกษตรกรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การทำการเกษตรจนสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรวมกันเป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ คัดเลือกกันเองได้เกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่เพื่อเป็นแกนนำในการถ่ายทอดให้มีการสืบทอดอาชีพทางการเกษตรทดแทนเกษตรกรในปัจจุบันต่อไป 
         โดยตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ นายสนทยา เส็นนิง ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรรุ่นใหม่มีการปลูกพืชผสมสผานระบบอินทรีย์ ชนิดพืชที่ปลูกคือ กล้วย ไผ่ ฯลฯ

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176934
TodayToday68
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week503
This_MonthThis_Month593
All_DaysAll_Days176934

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู