• bannerz

ประชุมสมาชิกองค์กรรายอาชีพฯ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ประชุมสมาชิกองค์กรรายอาชีพฯ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
         วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กรเกษตรกรรายสินค้า กิจกรรม สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายอาชีพ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรมในปี 2560 ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ กุลุ่มปลูกแตงโมบ้านกาแบง หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
        เพื่อเกษตรกรสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในตำบล มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ขายวัตถุดิบแต่เดิมเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ชุมชนระดับตำบลมีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการงานสู่การบริหารจัดการตนเองสู่ระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในตำบลมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ขายวัตถุดิบแต่เดิมเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
        พร้อมกันนี้ ทางสำนักงานฯ ได้รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร จำนวน 2 กลุ่ม คือ 
1. กลุ่มปลูกแตงโมบ้านกาแบง ตำบลแหลมสน
2. กลุ่มปลูกพริกระบบอินทรีย์ ตำบลแหลมสน
       โดยได้มีการปลูกแตงโม แตงไทย และปลูกพริก ในระบบอินทรีย์ และนำระบบ QR Code เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและแก้ไขปัญหาเรื่องการตลาดได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176918
TodayToday52
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week487
This_MonthThis_Month577
All_DaysAll_Days176918

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู