• bannerz

ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ประจำปี 60

ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ประจำปี 60
          วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 นายบาหวา หวันสู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล คนที่ 2 นายอิศแนน กองบก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ประจำปี 60 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านกาแบงหมู่ที่ 2 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
          เพื่อนำบริการเชิงรุกไปบริการประชาชนในท้องที่ทุรกันดารรวมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันทำให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อทางราชการ/รัฐวิสาหกิจ
          และเพื่อชี้แจ้งบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล 
และประชาสัมพันธ์ร่าง พรบ.เกษตรกรพันธสัญญา โดยการเสนอความเห็นต่อร่างอนุบัญญัติ พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ.......(โดยให้เกษตรกรเสนอความคิดเห็นส่งมายังสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล )

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175677
TodayToday72
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week568
This_MonthThis_Month2661
All_DaysAll_Days175677

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู