• bannerz

ประชุมสมาชิกองค์กรรายสินค้า ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

 ประชุมสมาชิกองค์กรรายสินค้า  ตำบลทุ่งบุหลัง  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล
          วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 08.30 -12.00 น. นายอานนท์ หวันชิตนาย วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และว่าที่ร้อยตรีอภิชัย มาลีกัน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชุมสมาชิกองค์กรเกษตรกรรายสินค้า กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายอาชีพ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรมในปี 2560 ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม และพร้อมด้วยการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารทะเลบ้านมะหงัง ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
           เพื่อเกษตรกรสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในตำบล มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ขายวัตถุดิบแต่เดิมเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น
          ชุมชนระดับตำบลมีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการงานสู่การบริหารจัดการตนเองสู่ระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในตำบลมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ขายวัตถุดิบแต่เดิมเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176913
TodayToday47
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week482
This_MonthThis_Month572
All_DaysAll_Days176913

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู