• bannerz

ประชุมสมาชิกองค์กรรายสินค้า ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประชุมสมาชิกองค์กรรายสินค้า ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
          วันศุกที่ 13 มกราคม 2560 นางสาวอริญา หมาดทิ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายอานนท์ หวันชิตนาย วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และว่าที่ร้อยตรีอภิชัย มาลีกัน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชุมสมาชิกองค์กรเกษตรกรรายสินค้า กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายอาชีพ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรมในปี 2560 ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม และพร้อมด้วยการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (แปลงเรียนรู้ควบคู่การผลิต) หมู่ที่ 2 บ้านควนโท๊ะ ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 
          เพื่อเกษตรกรสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในตำบล มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ขายวัตถุดิบแต่เดิมเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175680
TodayToday75
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week571
This_MonthThis_Month2664
All_DaysAll_Days175680

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู