• bannerz

โครงการยุวเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่

คัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อจัดการฟาร์ม อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
            วันอังคารที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาฯ ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานโครงการยุวเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ (กิจกรรมสรรหาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อการจัดการฟาร์ม) นายทวีศักดิ์ เลหนูกลิ่น เกษตรกรรุ่นใหม่ ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
            เพื่อสนับสนุนผู้ที่สนใจทำการเกษตรให้ได้รับความรู้และเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการจัดการฟาร์มยึดถือเป็นอาชีพหลักเพิ่มมากขื้น และเกษตรกรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การทำการเกษตรจนสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรวมกันเป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ สามารถคัดเลือกกันเองได้เกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่เพื่อเป็นแกนนำในการถ่ายทอดให้มีการสืบทอดอาชีพทางการเกษตรทดแทนเกษตรกรในปัจจุบันต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176914
TodayToday48
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week483
This_MonthThis_Month573
All_DaysAll_Days176914

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู