• bannerz

ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการทำปศุสัตว์สู่ความยั่งยืน

ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการทำปศุสัตว์สู่ความยั่งยืน

                วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 นายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการทำปศุสัตว์สู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส 
                 เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านปศุสัตว์เกิดผลสัมฤทธิ์ และร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและเกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงโคเนื้อ และโคนมในพื้นที่ทำการปศุสัตว์สู่ความยั่งยืน

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176932
TodayToday66
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week501
This_MonthThis_Month591
All_DaysAll_Days176932

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู