• bannerz

โครงการอบรม การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกร

โครงการอบรม การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกร
ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2559 นางสาวอริญา หมาดทิ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอบรม การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกร ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี (ภายในบริเวณโครงการหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ในการเขียนเพื่อทำประชาสัมพันธ์ตามบทบาทหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ เป็นสือกลางที่ดีระหว่างองค์กรกับสาธารณชน โดยมีกิจกรรมร่วมพลังสร้างฝายชะลอน้ำ นำโดยนายภาสันต์ นุพาสันค์       ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ณ หน่วยจัดการต้นน้ำหุบกะพง อ้างเก็บน้ำหุบกะพงอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สำหรับกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ ยังได้รับความรู้การสร้างฝายแบบผสมผสาน ในฐานะที่สภาเกษตรกรฯ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมการเกษตร ในเมือทางโครงการหุบกะพงมีโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ สภาเกษตรกรจึงเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำความดีบนแผ่นดินของพระราชา สานงานเก่าที่พ่อทำสร้างฝายชะลอน้ำ

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175669
TodayToday64
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week560
This_MonthThis_Month2653
All_DaysAll_Days175669

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู